Jump to main content
Tietoa meistä

Talousarviot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 §:n mukaisesti kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä kuntayhtymä käy jäsenkuntien (Masku, Mynämäki, Nousiainen) kanssa neuvotteluja palvelujen järjestämisestä ja vuosisopimuksesta 30.4. mennessä. Jäsenkuntien kunnanhallitukset antavat vuosittain 30.6. mennessä kuntayhtymälle tulevaa talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat valmisteluohjeet. Kuntayhtymä laatii talousarviot kuntien ohjeistuksen mukaisesti. Akselin yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion kokouksissaan.