Jump to main content
Tietoa meistä

Suositteluindeksi

Jotta onnistuisimme Akselissa tarjoamaan mahdollisimman laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, on tärkeää tietää palvelujen käyttäjien tyytyväisyys saamiinsa palveluihin. Akselissa asiakastyytyväisyyttä mitataan kansainvälisesti tunnetun suositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla: mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi palvelujen käyttäjä kertoo suosittelevansa Akselin palveluja. Yli +50:n NPS-lukemaa voidaan yleisesti pitää erittäin hyvänä tuloksena.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palautteet voi antaa eri kielillä osoitteissa varhai.fi/palaute, varha.fi/respons ja varha.fi/feedback.