Jump to main content
Tietoa meistä

Strategia

Perusturvakuntayhtymä Akselin strategia määrittelee suunnan kuntayhtymän toiminannan ja talouden pitkän aikavälin kehittämiselle kuntalain 37§:n mukaisesti. Strategian sisältöä ja painopistealueita tarkastellaan säännöllisesti osana kuntayhtymän talous- ja toiminnansuunnittelua. Strategiaan liittyvät tulostavoitteet hyväksytään erikseen vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kirjatut suuntaviivat ja päämäärät kuvaavat kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistä tulevaisuuden kuvaa, jonka tavoitteluun halutaan strategian myötä sitoutua.

Strategia on hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.10.2021.