Jump to main content
Tietoa meistä

Palvelutasosuunnitelma

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymälle laaditaan palvelutasosuunnitelma, josta jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin päättävät. Palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän tuottamat palvelut.