Jump to main content
Tietoa meistä

Palvelutasosuunnitelma

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymälle laaditaan palvelutasosuunnitelma, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy. Palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän tuottamat palvelut. Vuosittain laadittavissa talousarvioissa esitetään palveluille asetettavat laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

Palvelutasosuunnitelma