Sosiaalipalvelut

Sopimukset ja säännöt

Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminta-alueen muodostavat Masku, Mynämäki ja Nousiainen Perusturvakuntayhtymä Akseli on perustettu vuonna 2010, ja se vastaa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Kuntayhtymän toiminta alkoi 1.1.2011. Tilastokeskuksen 31.12.2018 lopulla alueen väestömäärä oli 22.053 asukasta.

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. Hallintosäännön ohella perusturvakuntayhtymän toimintaa ohjataan perussopimuksella, johon nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena.

 Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymälle laaditaan palvelutasosuunnitelma, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy. Palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän tuottamat palvelut. Vuosittain laadittavissa talousarvioissa esitetään palveluille asetettavat laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.