Jump to main content
Tietoa meistä

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Asiakkaan oikeudet - Potilasasiamies ja Sosiaaliasiamies

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus hyvään ja asianmukaiseen hoitoon potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla. Enemmän oikeuksista täällä.

Potilaalla on oikeus:

 • Hyvään hoitoon. Hoito ei saa loukata ihmisarvoa, vakaumusta eikä yksityisyyttä.
 • Asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Hyvään kohteluun. Potilaan äidinkieli, henkilökohtaiset tarpeet ja kulttuuri on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan.
 • Tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan. Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
 • Saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
 • Tutustua potilasasiakirjoihin ja oikaista väärät tiedot.
 • Sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.

Tulla kuulluksi alaikäisenäkin.

Potilasasiamies avustaa terveydenhuollon asiakasta tarvittaessa.

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii niiden edistämiseksi. Hän neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta esimerkiksi kohteluun, hoitovahinkoepäilyihin, salassapitoon tai tiedonsaantiin liittyvissä asioissa. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Potilasasiamies – potilaan oikeuksien edistäjä

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii niiden edistämiseksi. Hän neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta esimerkiksi kohteluun, hoitovahinkoepäilyihin, salassapitoon tai tiedonsaantiin liittyvissä asioissa. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Perusturvakuntayhtymä Akselin potilasasiamiehinä toimivat TYKSin potilasasiamiehet.

Potilasasiamiehen tavoittaa:

 • puhelimitse 02-313 2399, ma-pe klo 10–12, ti ja to klo 13–15,
 • sähköpostitse [email protected].

Lisätietoja potilaan oikeuksista

Sosiaaliasiamies

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.
 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.
 • Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.
 • Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja.
 • Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.

Sosiaaliasiamies avustaa sosiaalihuollon asiakasta tarvittaessa.

Perusturvakuntayhtymä Akselin alueen kuntien sosiaaliasiamiespalvelut järjestää Merikratos sosiaalipalvelut Oy. Sosiaaliasiamiehet: Sanna Saarinen, Maija-Kaisa Sointula ja Heidi Vainio

Neuvonta tiistai klo 12- 15 ja keskiviikko-torstai klo 10-13, puh.  050 341 5244 sähköposti: sosiaaliasiamies(at)merikratos.fi (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja!) Postiosoite: Merikratos Oy/ Sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto

Tapaamiset on sovittava etukäteen.  

Katso lisätietoja sosiaaliasiamiehen tehtävistä täältä.