Jump to main content
Tietoa meistä

Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto.

Jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuustoon 27 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Paikat jakaantuvat seuraavasti: Masku 12, Mynämäki 9 ja Nousiainen 6

Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen.

Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni.

Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet kaudella 1.8.2021-31.5.2025

Jäsen

Puolue

Varajäsen

Kunta

Simola Aki, pj

KOK

Honkasalo Timppa

Masku

Alastalo Jyrki

PS

Elomaa Ritva

Masku

Hillgren Olavi

SDP

Suvitie Pekka

Masku

Hörkkö Mia

KOK

Savela Hanna-Kaisa

Masku

Veräjänkorva Pertti

KESK

Nikkarla Touko

Masku

Jaakkola Seija

KESK

Laaksonen Susanne

Masku

Mykrä Ville

KOK

Välimaa Mika

Masku

Pöyhönen Päivi

PS

Hirvonen Sanna

Masku

Raikunen Satu

KOK

Rantala Heidi

Masku

Raittola Familia

VIHR

Palola Anne

Masku

Saloniemi Irma

VIHR

Parkkila Jaana

Masku

Tuokko Minna

SDP

Salo Maija

Masku

Myllymäki Pekka

KESK

Huuskonen Petteri

Mynämäki

Pilpola Ilkka

KESK

Punta Antti

Mynämäki

Järvi Kirsi

KESK

Anttila Tarja

Mynämäki

Hannula Seppo

PS

Hurme Lasse

Mynämäki

Hannula Juhani

PS

Salin Markus

Mynämäki

Lehtonen Esko

KOK

Suominen Jouko

Mynämäki

Toivonen Tuula, I vpj

SDP

Arvo Nina

Mynämäki

Numminen Lauri

VAS

Keppola Kai

Mynämäki

Laitinen Taina

KD

Kaatrasalo Annukka

Mynämäki

Karjalainen Jari

PRO

Virtanen Mikko

Nousiainen

Laiho-Hongisto Anne

VAS

Järvenpää Satu

Nousiainen

Olli Jari

KESK

Sillanpää Antti

Nousiainen

Paananen Petteri, II vpj

KOK

Mattila Hannu

Nousiainen

Rantanen Päivi

SDP

Vahala Pirjo

Nousiainen

Tenhu Pia

PS

Hiltunen Johanna

Nousiainen

 

Yhtymävaltuuston kokouspäivät v. 2022 ovat

9.3.2022

11.5.2022

25.5.2022