Jump to main content
Tietoa meistä

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot tai toimielimet, joille päätösvaltaa on siirretty, eivät ole yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet jossakin niille kuuluvassa asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä.  Yhtymäkokouksesta määrätään perussopimuksen 5 §:ssä.