Jump to main content
Tietoa meistä

Yhtymähallitus

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Perussopimuksen 10 § mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. 

Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet nimetään seuraavasti:

Masku: 4 jäsentä ja 4 varajäsentä Mynämäki: 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Nousiainen: 2 jäsentä ja 2 varajäsentä

Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen.  Yhtymähallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta.   Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet  kaudella 1.8.2021-31.5.2025 :

Jäsen Puolue Varajäsen Kunta
Antti Airikki pj KESK Matti Anttila Nousiainen
Jyrki Alastalo I vpj PS Päivi Pöyhönen Masku
Aappo Kontu II vpj KESK Päivi Maisila Mynämäki
Mauri Ikonen KESK Touko Nikkarla Masku
Piia Kyynäräinen SDP Olavi Hillgren Masku
Marita Pettersson KOK Esko Lehtonen Mynämäki
Satu Raikunen KOK Aki Simola Masku
Sari Rantanen KOK Tiina Kankare Nousiainen
Markus Salin PS Lasse Hurme Mynämäki

Yhtymähallituksen esittelijä on kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallituksen kokouspäivät vuonna 2021 ovat 

25.8.2021 Keskiviikko
15.9.2021 Keskiviikko
29.9.2021 Keskiviikko
20.10.2021 Keskiviikko
17.11.2021 Keskiviikko
15.12.2021 Keskiviikko

Kokoukset pidetään Nousiaisten Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa, osoitteessa Moisiontie 16 Nousiainen, ellei kokouskutsussa toisin mainita.