Jump to main content
Tietoa meistä

Yhtymähallitus

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kuntavaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.  Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää osakaskunnan kunnanvaltuusto seuraavasti:

Masku: 4 jäsentä ja 4 varajäsentä Mynämäki: 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Nousiainen: 2 jäsentä ja 2 varajäsentä

Jokaisella on käytössään yksi ääni. Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen.  Yhtymähallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta.   Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kaudella 2017-2021 seuraavat:

Jäsen Puolue Varajäsen Kunta
Päivi Maisila, puheenjohtaja KESK Pekka Myllymäki Mynämäki
Antti Airikki I vpj KESK Juha Vyyryläinen Nousiainen
Aki Simola II vpj KOK Olavi Hillgren Masku
Jyrki Alastalo PS Jyrki Koivukangas Masku
Anne Laiho-Hongisto VAS Liisa-Hellevi Rantanen Nousiainen
Jaana Lehtilä SDP Hanna Lehtilä Masku
Esko Lehtonen KOK Esa Kari Mynämäki
Tuula Toivonen SDP Vilhelmiina Eriksson-Tolkki Mynämäki
Pertti Veräjänkorva KESK Touko Nikkarla Masku

Yhtymähallituksen esittelijä on kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallituksen kokouspäivät vuonna 2020 ovat 

Keskiviikko 22.1.2020
Keskiviikko 26.2.2020
Keskiviikko 18.3.2020
Keskiviikko 22.4.2020
Keskiviikko 13.5.2020
Keskiviikko 10.6.2020
Keskiviikko 26.8.2020
Keskiviikko 16.9.2020
Keskiviikko 30.9.2020
Keskiviikko 21.10.2020
Keskiviikko 18.11.2020
Keskiviikko 16.12.2020

Kokoukset pidetään Moision vanhainkodin Henriikka-salissa, osoite: Moisiontie 18, Nousiainen, ellei toisin mainita.