Jump to main content
Tietoa meistä

Yhtymähallitus

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kuntavaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.  Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää osakaskunnan kunnanvaltuusto seuraavasti:

Masku: 4 jäsentä ja 4 varajäsentä Mynämäki: 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Nousiainen: 2 jäsentä ja 2 varajäsentä

Jokaisella on käytössään yksi ääni. Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen.  Yhtymähallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta.   Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kaudella 2017-2021 seuraavat:

Jäsen Varajäsen Kunta
Päivi Maisila, puheenjohtaja Pekka Myllymäki Mynämäki
Antti Airikki I vpj Juha Vyyryläinen Nousiainen
Aki Simola II vpj Olavi Hillgren Masku
Jyrki Alastalo Jyrki Koivukangas Masku
Anne Laiho-Hongisto Liisa-Hellevi Rantanen Nousiainen
Jaana Lehtilä Hanna Lehtilä Masku
Esko Lehtonen Esa Kari Mynämäki
Tuula Toivonen Vilhelmiina Eriksson-Tolkki Mynämäki
Pertti Veräjänkorva Touko Nikkarla Masku

Yhtymähallituksen esittelijä on kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallituksen kokoukset loppuvuodesta 2019

Keskiviikko 23.10.2019
Keskiviikko 20.11.2019
Keskiviikko 11.12.2019

Kokoukset pidetään Moision vanhainkodin Henriikka-salissa, osoite: Moisiontie 18, Nousiainen, ellei toisin mainita.