Jump to main content
Tietoa meistä

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) mukainen työsuojeluyhteistoiminta.

Yhteistyötoimikuntaa kuuluu kolme työnantajan edustajaa, kolme henkilöstöedustajaa, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Yhteistyötoimikunnan asioiden valmistelijana toimii talous- ja henkilöstöpäällikkö.

Jäsen Varajäsen
Päivi Maisila, puheenjohtaja Tuula Toivonen
Uuden vpj:n valinta marraskuun kokouksessa
Anne Laiho-Hongisto Antti Airikki
Aki Simola Jyrki Alastalo
Tiina Anttila henkilöstön edustaja
Tanja Aso henkilöstön edustaja
Hanna Patrakka henkilöstöedustajien varajäsen
Susanna Lehtiranta työsuojelupäällikkö
Kirsi Virtanen työsuojeluvaltuutettu