Sosiaalipalvelut

Luottamuselimet

Perusturvakuntayhtymä Akselin alue siirtyy osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 1.1.2023.

Hyvinvointialueen hallintosääntöön voi tutustua täältä.