Jump to main content
Tietoa meistä

Asiakasmaksut

Vuonna 2023 entisen perusturvakuntayhtymä Akselin alueella noudatetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuja.

Katso Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksut täältä (avautuu uuteen ikkunaan).

 

Asiakasmaksut 2022 kootusti tästä

Terveyskeskusten asiakasmaksut vuonna 2022

Käyntimaksu lääkärillä 20,90 €
Lääkärin etävastaanotto 20,90 €
Avohoidollinen mielenterveyden hoito maksuton
Hoitajakäynti maksuton
Yleisvaarallisen tartuntataudin toteamiseksi tehty tutkimus ja hoito maksuton
Erikoislääkärin konsultaatio ja erityistutkimukset 41,80 €
Erikoissairaanhoidon toimenpiteet/erityishoidot 41,80 €
Silmänpohjakuvaukset 33,00 €
Sarjahoito max. 45 kerralta/kalenterivuosi 11,40 €
Jalkojenhoidon omavastuu 11,60 € per kerta
Vuodeosaston hoitopäivämaksu 49,60 €
Hoitopäivämaksu maksukaton (692 €) ylityttyä

22,80 €

Vuodeosaston tarkkailu- tai yöhoitomaksu 22,80 €

 Aiemmin käytössä ollutta, koko vuoden terveyskeskuskäynnit kattavaa vuosimaksua ei enää ole. Lääkärin vastaanoton käyntimaksut peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä per kalenterivuosi. Näiden jälkeen tapahtuvat käynnit lääkärin vastaanotolla ovat maksuttomia.

Terapiakäyntien (fysio-, puhe- ja toimintaterapia) maksut

Käyntimaksu per henkilö/hoitokerta 11,60 €
Fysioterapeutin etävastaanotto 11,60 €
Ryhmäkuntoutus 11,60 €
Kuntoutuksen ryhmäterapian kausimaksu, alle 10 ryhmäkäyntiä 30,00 €
Kuntoutuksen ryhmäterapian kausimaksu, yli 10 ryhmäkäyntiä 40.00 €

Suun terveydenhuollon käyntimaksut

Suuhygienistin käyntimaksu 10,30 €
Hammaslääkärin käyntimaksu 13,20 €
Erikoishammaslääkärin käyntimaksu 19,50 €
Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,80 €

Suun terveydenhuollon käyntimaksut peritään jokaiselta käyntikerralta.

Suun terveydenhuollon toimenpidemaksut

Hammaskuvaus 8,50 €
Leukojen ja hampaiston panoraamaröntgen 19,20 €
Ehkäisevän hoidon toimenpiteet 8,50 €
Vaativuusluokan 0-2 hoitotoimenpiteet 8,50 €
Vaativuusluokan 3-4 hoitotoimenpiteet 19,20 €
Vaativuusluokan 5-7 hoitotoimenpiteet 38,00 €
Vaativuusluokan 8-10 hoitotoimenpiteet 55,60 €
Yli vaativuusluokka 11:n hoitotoimenpiteet 78,00 €
Proteesin huolto ja korjaus 38,00 €
Proteesin huolto pohjauksella 55,60 €
Akryylinen osa- ja kokoproteesi 186,00 €
Kruunut ja sillat hampaalta 186,00 €
Rankaproteesi 225,70 €

Kotisairaalan asiakasmaksut

Lääkärin kotikäynti 19,20 €
Fysioterapeutin kotikäynti 11,60 €
Muun hoitohenkilön kotikäynti 12,20 €
Enimmäismaksu saman päivän hoitajan ja fysioterapeutin kotikäynneistä 25 €
Käyntimaksu kotisairaalassa 11,60 €

Lääkärintodistukset

Ajokorttitodistus 61,80 €
B-todistukset Kelan maksamaa eläkettä tai kuntoutustukea varten 51,50 €
Potilaan hoitoon liittymättömät B-todistukset 51,50 €
E-todistukset ja vakuutusyhtiöiden maksamat todistukset 51,50 €
Hammaslääkäritodistus 51,50 €
Todistukset sukellus- ja lentolupia varten 51,50 €
C- ja T-todistukset 51,50 €
Vieraskieliset todistukset 51,50 €
Vapaamuotoiset todistukset 51,50 €

Maksuttomat lääkärintodistukset

Potilaan hoitoon liittyvät B-todistukset (kuntoutus, sairausloma tai erityiskorvattavat lääkkeet)
Todistus kuljetuspalvelua varten
Todistus edunvalvojan määräämistä varten
Sairauslomatodistus
Kuolintodistus
Rokotustodistus
Sotaveteraanien todistukset
Sotaveteraanin puolison B-todistus ja Lotta-kuntoutus

Peruuttamattomien käyntien maksut

Terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika 51,50 €
Suun terveydenhuollon vastaanottoaika (15 vuotta täyttäneiltä) 51,50 €
Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (15 vuotta täyttäneiltä) 51,50 €
Peruuttamaton terapiakäynti (fysio-, puhe- ja toimintaterapia) 18 v täyttäneiltä 20,00 €

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto, johon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa vuodessa.

Maksukattoon lasketaan yhteen asiakkaan ja hänen alle 18-vuotiaan huollettavansa käyttämistä palveluista perityt maksut. Kun maksukatto ylittyy, sen piiriin kuuluvat palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia kaikille niille henkilöille joiden maksut ovat sitä kerryttäneet.

Muualla kuin Akselissa maksetut asiakasmaksut (esim. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa) eivät tule automaattisesti tiedoksi Akselin potilas- ja laskutusjärjestelmiin. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja säilytettävä alkuperäiset maksukuitit. Esittämällä tositteet maksuista asiakas voi hakea Akselin vapaakorttia (eli todistusta maksukaton täyttymisestä), joka on voimassa maksukaton täyttymisestä kalenterivuoden loppuun. Mikäli korttia ei ole haettu seuraavan kalenterivuoden aikana maksukaton ylittymisestä, asiakasmaksua ei palauteta.

Uuden asiakasmaksulain myötä maksukatto laajenee vuoden 2022 alusta alkaen.Muutokset astuvat voimaan kalenterivuoden 2022 alusta.

Maksukattoa kerryttävät maksut 2022
Terveyskeskusten käynti- ja vuosimaksut
Poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgia sairaalassa
Lyhytaikainen laitoshoito sekä yö- ja päivähoito vuodeosastolla
Iltaisin klo 20 jälkeen, viikonloppuina ja pyhäpäivinä perittävät päivystysmaksut
Kuntoutushoidon maksut
Sarjahoidon maksut
Fysio-, puhe- ja toimintaterapian maksut
Ostopalveluna hankitun palvelun omavastuu
Syövän hoitoon liittyvä hammashoito
Kotisairaalan maksut
Hammashoidon maksut
Toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
Tilapäinen kotisairaanhoito
Maksut jotka eivät kerrytä maksukattoa
Tapaturma-, liikenne-, sotilasvamma- tai potilasvahinkovakuutusten perusteella korvattavat maksut
Sairaankuljetuksen maksut
Lääkärintodistuksista perittävät maksut
Kotihoidon maksut
Omaishoitajan vapaapäivät
Yksityisen terveydenhuollon maksut
Yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- tai kuvantamistutkimukset
 
 
 

Hoito- ja vanhuspalveluiden maksut

Tilapäinen kotihoito
Kotihoidon maksu per käyntikerta 12,20 €
Kotisairaanhoito
Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €
Tilapäinen kotisairaanhoito 12,20 €
Lapsiperheiden kotipalvelumaksut
tuntihinta 6,20 €
maksimihinta per käynti 31,00 €

Tukipalvelut

Saunotus
Sauna, kahvi ja kuljetus ja ateria 23,20 €
Sauna, kahvi ja kuljetus 17,20 €
Sauna ja kahvi 8,20 €
Saunakäynti ilman avustajaa 5,70 €
Kuljetus saunaan 9,00 €
Pyykki saunan yhteydessä 8,40 €
Ateriapalvelu
Kotiin kuljetettu kylmä ateria 7,40 €
Kotiin kuljetettu kylmä ateria (kevyt) 6,90 €
Jälkiruoka 1,00 €

 

Turvapalvelu
Turvapuhelinhälytyksen auttamiskäynti 35 €
Sosiaalipäivystyksen välittämä nostoapu 75 €
Päivätoiminta
Omaishoidon päivätoimintamaksu 11,60 €
Päivätoiminta aterialla 16,50 €
Päivätoiminta ilman ateriaa 10,00 €
Kuljetus päivätoimintaan 9 €
Kerhomaksu 5,20 €
Kuljetus kerhoon 9 €

Kuvapuhelinpalvelu

Lumo, säännöllisen kotihoidon asiakas sisältyy palveluun
Lumo, tilapäisasiakas 26 €/kk

Tehostettu palveluasuminen

Vuokra sop. muk.
Tilapäinen hoito
Palveluasuminen 27,00 €
Perhehoito 27,00 €
Osavuorokautinen hoito
Palveluasuminen 16,20 €
Perhehoito 16,20 €
Pitkäaikainen laitoshoito
Maksu voi enintään olla 85 % hoidettavan nettokuukausituloista. Vähimmäiskäyttövara on 110 €.
Lyhytaikainen laitoshoito
Laitoshoidon päivämaksu 48,90 €
Maksukaton ylityttyä 22,50 €
Päivä- ja yöhoito
Päivä- ja yöhoito 22,50 €
Omaishoidon vapaan asiakasmaksu
maksu per vrk 11,40 €
Kuljetuspalvelu
Omavastuuosuus linja-autotaksan mukaan.

Sosiaalipalveluiden maksut

Maksuttomat palvelut
Polikliininen päihdehuolto
Lastenvalvoja (perheoikeudelliset palvelut)
Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut (Hermanni, Nousiainen)
Vammaishuolto
Vammaispalvelut
Kehitysvammahuolto palveluntarjoajan ylläpidosta voidaan periä maksu
Asumispalvelu/tukiasunnot vuokra sop. muk.
Tilapäinen asuminen  
yli 16 v. 30 € per vrk
alle 16 v. 11,60 € per vrk
osan vuorokautta 11,60 € per vrk
kuljetuspalvelu omavastuu linja-autotaksan mukaan
ateria Koivikkokujalla 6 €
Lysti-lauantai 11,40 €
omaishoidon vapaa 11,60 € per vrk
tukiperhe 11,40 € per vrk
Muiden kuin kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito Tilhelässä sama maksu kuin lapsen kotikunnan koululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa
Lastensuojelu
Sijoitetun lapsen elatusapu voidaan periä hoidon korvaukseksi.
Vanhemmille voidaan vahvistaa erillinen asiakasmaksu, joka on 150 €/kk alle 12-vuotiaasta lapsesta ja 250 €/kk 13-17-vuotiaasta lapsesta.
Sijoitetusta lapsesta maksettava lapsilisä voidaan periä hoidon korvaukseksi.
40 % lapsesta perittävistä tuloista ja etuuksista talletetaan lapsen omalle, sosiaalitoimen hallinnoimalle tilille (lukuun ottamatta lapsilisää ja vanhemmilta perittävää hoidon korvausta).

 

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Perusturvakuntayhtymä Akselin laskutuspuhelin

ma-pe klo 10-14

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 040 820 4506

Toimistosihteeri (maksukattoasiat)

Satu Kouru

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 044 435 7723