Jump to main content

Vuodeosasto

Akseli etusivun taustakuva

Akuuttiosastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat akuuttia sairaanhoitoa, seurantaa, kuntoutusta, saattohoitoa tai erikoissairaanhoidon jälkeistä hoitoa.

 

Potilaspaikkoja on 35. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat 2 lääkäriä, osastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa, 10 lähihoitajaa, fysioterapeutti, kuntohoitaja, 4 laitoshuoltajaa ja osastosihteeri.

Lääkäri kiertää osastolla arkipäivisin kolme kertaa viikossa. Fysioterapeutti ja kuntohoitaja suunnittelevat ja toteuttavat potilaiden hoitoa yhdessä lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa, antavat ohjausta ja kartoittavat apuvälinetarpeita.  

Hoitojaksot akuuttiosastolla ovat pääsääntöisesti lyhyitä, joten jatkohoidon/kotiutuksen suunnittelu aloitetaan jo potilaan tultua osastolle.

Mikäli ympärivuorokautinen hoito ei ole välttämätöntä, lääkärin arvion mukaan asiakas voi siirtyä kotisairaalapotilaaksi, jolloin sairaanhoitaja voi tulla asiakkaan kotiin.

Osastolla toimitaan kuntouttavan työotteen mukaisesti potilaan omatoimisuutta tukien ja voimavaroja vahvistaen. Otamme mielellämme myös omaiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan hoitoa. Koemme palautteet tärkeäksi osaksi hoitotyömme kehittämistä, joten toivomme yhteydenottoa, etenkin mieltä painavissa asioissa.

Akuuttivuodeosaston vierailuaika on klo 14.00-18.00. Koronatilanteen takia osastolle otetaan 1-2 vierailijaa potilasta kohden. Poikkeuksista pyydämme sopimaan henkilökunnan kanssa. Noudata näitä ohjeita vieraillessasi vuodeosastolla:      

* Tule vierailulle vain täysin terveenä  

* Käytä aina suu-nenäsuojainta (maskia)

* Huolehdi riittävästä turvavälistä (1,5m) ja hyvästä käsihygieniasta

Potilaiden vointia koskevat tiedustelut mieluimmin klo 13.00 jälkeen.                                                                                                                                                                                 

Vältä osastolla vierailemista mikäli sairastat tai perheessäsi sairastetaan oksennus/ripulitautia tai oireiden loppumisesta on alle kolme päivää.

Kukkien tuominen potilashuoneisiin on kielletty potilaiden allergiaoireiden välttämiseksi.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Vuodeosasto

Osoite: Ruutontie 2-4, 21250 Masku

Puhelinnumerot:

  • Osastosihteeri 044 435 7744 
  • Huoneet 1-9 hoitajat 044 435 7713
  • Huoneet 10-23 hoitajat 044 435 7771
  • Fysioterapia  044 435 7794 tai 044 435 7821                                                  

 

Osastonhoitaja, vuodeosasto ja kotisairaala

Eija Mäkilä

Puhelin: 044 435 7577

Sähköposti: [email protected]