Jump to main content
Akseli terveyspalvelut

Війна в Україні - Ukrainan sota - War in Ukraine

Englannin- ja suomenkielinen teksti alla / Instructions in English and Finnish below

Ви прибули до округів Маску (Masku), Мінемекі (Mynämäki) або Ноусіайнен (Nousiainen) з України?

Будь ласка, зв’яжіться з місцевим управлінням охорони здоров’я та надання соціальних послуг: Perusturvakuntayhtymä Akseli, 02 6510 2114. Ви можете залишити запит на зворотній дзвінок, натиснувши "5" в автоматизованій телефонній системі. Ми зв’яжемось з вами та надамо інструкцції щодо наступних дій.

Якщо ви прибуваєте до Фінляндії з України у зв’язку із вторгненням Росії, ви можете:

- залишатись без візи на період до 90 днів, якщо маєте сучасний біометричний український паспорт

- претендувати на тимчасовий захист (до одного року)

- звернутись по надання притулку

Вам треба буде подати заявку на отримання тимчасового захисту або притулку особисто в місцевому відділку поліції. Фінський Червоний Хрест допоможе вам. У вашому районі виконання процедур з подання заявки закріплено за відділком поліції в Райсіо (Raisio): Відділок поліції в Райсіо, адреса: Nallinkatu 8, Raisio. Raision poliisiasema - Poliisi

Подання будь-якої із вказаних заявок є безкоштовним. На даний момент Служба імміграції Фінляндії рекомендує громадянам України подавати заявку на тимчасовий захист. Заявки на тимчасовий захист будуть опрацьовуватись швидше, ніж інші (приблизно за два тижні).

Ви залишаєтесь в приватному помешканні?

Якщо ви проживаєте в друзів чи членів сім’ї та подали заявку на надання притулку, ви отримаєте інструкції як повідомити місцевий пункт реєстрації Фінського Червоного Хреста. Червоний Хрест може надати вам:

- послуги з охорони здоров’я та соціального захисту

- інструкції щодо того, як зв’язатись з місцевими органами влади, та щодо бюрократичних процедур

- фінансову підтримку, якщо у вас немає доходу або власних коштів

Особи, які пропонують вам притулок, не мають права на отримання компенсації збільшення витрат на електроенергію, опалення тощо. Червоний Хрест не має квартир для оренди.

Пам’ятайте про свої права! Якщо вам пропонують проживання або допомогу в обмін на:

- роботу без оплати або жебракування

- кримінальні діяння

- статеві акти,

ви можете бути жертвою ймовірної торгівлі людьми. У цьому випадку зв’яжіться з органами влади: https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/ukrayinskoyu_movoyu_%28ukraina%29 (UKR/УКР) https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/na_russkom_%28venaja%29 (RUS/РОС)

або з екстреними службами (за номером телефону 112)

Якщо ви змінюєте адресу, не забувайте повідомити про це службу імміграції або Червоний Хрест! В протилежному випадку їм може бути важко зв’язатись з вами щодо важливих документів.

Який вид послуг з охорони здоров’я та соціального захисту ви можете отримати?

У вас є право на невідкладну медичну та соціальну допомогу в будь-який час незалежно від вашого статусу резидента.

Місцеві центри охорони здоров’я відкриті з 08:00 до 16:00. Вони розташовані за адресами Masku (Ruutontie 2-4, 21250 Masku) і Mynämäki (Kuivelantie 10, 23100 Mynämäki).

Ви можете записатись на прийом до лікаря за номером телефону: 02 44 77500.

Для отримання соціальних послуг (для осіб з інвалідністю, дітей тощо) зателефонуйте 040 183 2318.

Місцеві центри охорони здоров’я не працюють ввечері та вночі. Екстрені служби розташовані в місті Турку (Turku).

При виникненні несподіваної надзвичайної ситуації зателефонуйте 112.

Чи бажаєте переговорити з кимось про пережите?

Служба психічного здоров’я Фінляндії підтримує кризовий телефон довіри англійською мовою за номером 09 2525 0113 та в застосунку WhatsApp за номером 040 195 8202. Дзвінки анонімні та конфіденційні. Кризовий телефон довіри може допомогти вам, якщо:

  • ваше життя щойно змінилось і ви страждаєте
  • ви пройшли крізь подію, що травмувала вас 
  • ви відчуваєте, що не можете справитись зі страхом, хвилюванням або горем самостійно 
  • у вас присутні думки щодо завдання собі шкоди, або 
  • ви турбуєтесь про тих, кого любите. 

Час роботи

Понеділок і вівторок з 11:00 до 15:00, 

Середа з 13:00 до 16:00 та з 17:00 до 21:00,

Четвер з 10:00 до 15:00. 

П’ятниця з 09:00 до 13:00 за номером 09 2525 0112.

Крім цього, Кризовий центр в Турку (Turku) пропонує короткострокове консультування та надання порад для всіх, хто перебуває в регіоні.

Додаткова інформація

Більше інформації доступно кількома мовами на веб-сайті Служби імміграції Фінляндії:

Вказівки щодо прибуття в Фінляндію з України, підтримки для дітей та пошуку роботи в Фінляндії

Популярні запитання та загальна інформація щодо вторгнення Росії в Україну

Have you arrived to the counties of Masku, Mynämäki or Nousiainen from Ukraine?

Please contact local healthcare and social services at Perusturvakuntayhtymä Akseli, 02 6510 2114. You can leave a request for a return call by pressing 5 at the automated telephone system. We will contact you with instructions.

If you are arriving to Finland from Ukraine due to the Russian invasion, you can:

- stay without a visa for up to 90 days, if you have a modern biometric Ukrainian passport

- seek temporary protection (up to one year)

- apply for asylum

You will have to apply for temporary protection or asylum personally at a local police station. The Finnish Red Cross will provide assistance. In our area application procedures have been directed to the police station at Raisio: Raisio police station, Nallinkatu 8, Raisio. Raision poliisiasema - Poliisi

Applying for either does not cost money. The Finnish Immigration Service currently recommends Ukrainian citizens to apply for temporary protection. Applications for temporary protection will be processed faster than other applications (in about two weeks).

Are you staying at a private residence?

If you are staying with friends or family and you have applied for asylum, you will be instructed to notify the local reception unit of the Finnish Red Cross. The Red Cross can provide you with:

- healthcare or social services

- instructions for contacting local authorities and bureaucratic matters

- financial support if you have no income or funds of your own

Persons offering you shelter are not entitled to compensation for increased costs of electricity, heating etc. The Red Cross does not broker apartments.

Remember your rights! If you are offered accommodation or assistance in exchange for:

- work without pay or begging

- criminal activity

- sexual acts

you may be a victim of attempted human trafficking. In this case contact the authorities: https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/ukrayinskoyu_movoyu_%28ukraina%29 (UKR) https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/na_russkom_%28venaja%29 (RUS)

or the emergency services (telephone number 112)

If you change addresses, be sure to notify the immigration services or the Red Cross! Otherwise they may have difficulty reaching you with  important paperwork.

What kind of health and social services can you get?

You have a right to urgent medical and social care at any time regardless of your residency status.

The local healthcare centers are open from 8 to 16. They are located in Masku (Ruutontie 2-4, 21250 Masku) and Mynämäki (Kuivelantie 10, 23100 Mynämäki).

You can book a doctor's appointment by telephone from 02 44 77500.

For social services (disability, childcare etc), call 040 183 2318.

Local healthcare centers are not open in the evenings or at night. Emergency services are located in the city of Turku.

In a sudden emergency, call 112.

Do you wish to talk to someone about your experiences?

Mental Health Finland runs a crisis helpline in English on 09 2525 0113 and on WhatsApp on 040 195 8202. Calls are anonymous and confidential. The crisis helpline can help you if:

  • your life has just changed and you are suffering
  • you have gone through a traumatic event 
  • you feel you are unable to cope with fear, anxiety or grief on your own 
  • you are having self-destructive thoughts, or 
  • you are worried about a loved one. 

Opening hours

Mondays and Tuesdays 11 am-3 pm, 

Wednesdays  1 pm-4 pm and 5 pm-9 pm,

Thursdays 10 am-3 pm. 

Fridays 9 am – 1 pm on 09 2525 0112.

In addition, the Turku Crisis Centre offers short-term counselling and guidance for anyone in the region.

Further information

More information is available in several languages from the Finnish Immigration Services' website:

Instructions on arriving in Finland from Ukraine, support for children and seeking work in Finland

Frequently asked questions and general information on the Russian invasion of Ukraine

Oletko saapunut Ukrainasta Maskuun, Mynämäkeen tai Nousiaisiin?

Ota yhteyttä Perusturvakuntayhtymä Akseliin, puh. 02 6510 2114. Palvelunumeroon jätetään takaisinsoittopyyntö. Valitse valikosta numero 5. Olemme soittajaan yhteydessä ja ohjeistamme sinua tilanteessasi.

Jos saavut Ukrainasta Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voit oleskella maassa viisumivapaasti, hakea tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

Tilapäistä suojelua ja/tai turvapaikkaa voit hakea henkilökohtaisesti poliisin tai rajaviranomaisen luona.

Lounais-Suomen poliisilaitokselle tulevat turvapaikanhakijat ohjataan ensisijaisesti Raision poliisiasemalle.

Raision poliisiasema, Nallinkatu 8, Raisio. Raision poliisiasema - Poliisi

Ulkomaalaistutkintayksikön päivystysnumero palvelee arkipäivisin virka-aikana kello 8–16 numerossa 0295 444 818. Turvapaikkahakemusta koskevissa asioissa voi asioida myös sähköpostiosoite osoitteeseen [email protected].

Ukrainasta tulevat henkilökuljetukset

Kaikista Ukrainasta Suomeen saapuvista henkilökuljetuksista tulee täyttää myös Maahanmuuttoviraston ilmoituslomake.

Jos tietoja ei voi välittää lomakkeen kautta, Maahanmuuttovirastoon voi olla yhteydessä puhelimitse 0295 463 300. Tietojen välittäminen ennakkoon on tärkeää, jotta viranomaiset voivat arvioida ihmisten mahdollista majoitustarvetta ja tuen tarvetta.

Olet saapunut Ukrainasta ja järjestät majoituksen itse, miten toimit? 

Jos asut yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten, puolison tai tuttavien luona ja olet rekisteröitynyt poliisiviranomaiselle turvapaikanhakijaksi, sinut ohjataan ilmoittautumaan Suomen Punaisen Ristin VS Piirin yksityismajoitusyksikköön. 

Poliisi ilmoittaa kaikista yksityismajoituksessa olevista turvapaikanhakijoista yksityismajoitusyksikköön, joka ottaa yhteyttä turvapaikanhakijaan. Saat yksityismajoitusyksikön kautta sinulle kuuluvat vastaanottopalvelut.

Yksityismajoituksen kustannuksiin ei tarjota rahallista tukea. Suomen Punaisen Ristin yksityismajoitusyksikkö ei myöskään välitä asuntoja. 

Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluita ukrainalaisten on mahdollista saada Perusturvakuntayhtymä Akselista? 

Oikeutta kunnan palveluihin määrittää henkilön oleskelustatus. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta.

Mikäli tarvitset kiireellisiä terveyspalveluja, voit soittaa terveyskeskuksen ajanvaraukseen puh. 02 44 77500 ma-pe klo 8.00-16.00. Kiireellisten sosiaalipalveluiden puhelinnumero on 040 183 2318. Hätätilanteessa soita 112.

Mihin voi ottaa yhteyttä, jos sota Ukrainassa ahdistaa ja tarvitsen tukea?

Mieli – Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelin

Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 2525 0111

Englanninkielinen palvelu päivystää numerossa 09 2525 0113 ma, ti klo 11.00–15.00, ke klo 13.00–16.00 ja 17.00–21.00 sekä to 10.00–15.00

Turun kriisikeskus

Turun kriisikeskuksen ajanvaraus. p. 040 8223961

Materiaalia oman hyvinvoinnin tueksi

Mielenterveystalo.fi

Sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen (mielenterveystalo.fi)