Jump to main content
Akseli terveyspalvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

 

Toimintaterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön.

Toimintaterapiaprosessi alkaa aina arvioinnilla. Toimintaterapeutin arviointiin pääset terveydenhuollon ammattilaisen (neuvola/ kouluterveydenhuolto, lääkäri ja erityistyöntekijät) lähetteellä.

Lasten toimintaterapia

Lapsen toimintamahdollisuuksien arviointi sisältää erilaisten strukturoitujen arviointimenetelmien käyttöä, haastattelun sekä lapsesi toimimisen havainnointia. Kotoa ja päivähoidosta/koulusta saatu tieto lapsesi selviytymisestä arkipäivän tilanteista on tärkeää. Arviointijaksolla toimintaterapiatapaamisia on tavoitteista riippuen 1 - 5 kertaa. Toimintaterapian toteutus vaihtelee yksittäisistä arviointi- ja ohjauskäynneistä pidempiin terapiajaksoihin.

Toimintaterapiassa tuetaan lapsesi kehitystä toiminnallisin menetelmin. Menetelmät valitaan arvioinnissa asetettujen tavoitteiden sekä lapsesi kiinnostuksen mukaan. Tavoitealueita voivat olla mm. karkea- ja hienomotoriset taidot ja hahmottaminen, aistitiedon säätely, leikin ja toiminnan suunnittelu ja toteutus, tarkkaavuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen, vuorovaikutustaidot, tunnetaidot sekä ohjeiden mukainen toimiminen.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiassa arvioidaan toimintakykyäsi erilaisin stukturoiduin menetelmin sekä toimintaasi havainnoimalla. Arviointi ohjaa tuen tarpeen määrittämistä osana moniammatillista yhteistyötä. Toimintaterapian arvioinnissa määritellään toimintaterapiakuntoutuksen tarvetta. Terapia toteutetaan vastaanotolla tai kotonasi esimerkiksi itsestä huolehtimisen, kodinhoidon, ympäristössä selviytymisen, asiointien ja vapaa-ajan toimintojen tukemiseksi.

Ptky Akselin toimintaterapia noudattaa VSSHP:n alueen toimintaterapian toimintaperiaatteita.

 

 

 

 

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Toimintaterapia

Osoite: Mynämäen terveyskeskus, Kuivelantie 10, 23100 Mynämäki

 

Neuvolaikäiset lapset:

Toimintaterapeutti Saara Jurvelin

Puhelin:  046 9231056   ma-pe klo 12.00- 12:30

Sähköposti: [email protected]

 

Neuvola- ja kouluikäiset lapset

Toimintaterapeutti Emmi Hallamaa

Puhelin: 040 660 2108 ma-ti klo 12.00-12.30

Sähköposti: [email protected]

 

Kouluikäiset lapset ja aikuiset

Toimintaterapeutti Sofia Elo

Puhelin: 040 508 5141 ma-to 12.00-12.30

Sähköposti: [email protected]

 

 

Terapiapalveluiden vastaava,

fysioterapeutti

Merja Junttila

Puhelin: 044 435 7521

Sähköposti: [email protected]