Jump to main content
Akseli terveyspalvelut

Puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen, kielen, kommunikoinnin, äänen ja nielemisen häiriöitä.

Tarjoamme Akselissa puheterapia-arvioita ja ohjausta kaikenikäisille, mutta terapian painopiste on alle kouluikäisten varhaiskuntoutuksessa. Puheterapia on laillistetun puheterapeutin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Lähiympäristön sitoutuminen puheterapian toteuttamiseen ja tavoitteisiin on erittäin tärkeää. Puheterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai päivähoidon lähetteellä, mutta myös esim. psykologi tai toimintaterapeutti voi tehdä lähetteen.

Tavallisimpia puheterapiaan ohjautumisen syitä ovat:

- epäselvä puhe ja äännevirheet

-  heikko suun alueen motoriikka

- viivästynyt puheen ja/tai kielen kehitys

- vuorovaikutuksen pulmat

- epäily kielenkehityksen erityisvaikeudesta

- puhumattomuus

- änkytysoireet

- kaksi- tai monikielisyyteen liittyvät puheen ja kielen kehityksen haasteet

- afasia ja dysartria

- syömisen ja nielemisen vaikeudet

- äänihäiriöt

 

Puheterapeutin tutkimuksissa selvitetään lapsen puheen ja kielen kehityksen taso ja mahdolliset haasteet. Arvioon tarvitaan yleensä 1-3 käyntiä. Tutkimusjakson jälkeen mietitään yhdessä lähiympäristön kanssa jatkokuntoutuksen tarvetta. Toisille riittää harvakseltaan toteutuvat seuranta/ohjauskäynnit, toisille tarvitaan tiiviimpi kuntoutusjakso. Puheterapeutti voi käydä myös vuodeosastolla, palvelutaloissa ja vanhainkodeissa tekemässä arvioita ja ohjaamassa henkilökuntaa. Akselissa voi puheterapiaa saada maksimissaan 20krt vuodessa. Jos kuntoutuksen tarve on suurempi, voidaan sitä anoa Kelalta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kouluikäisten ja aikuisasiakkaiden terapia järjestetään yksityisellä sektorilla Akselin maksusitoumuksella. Meillä toimii Akselissa moniammatillinen lasten kuntoutustyöryhmä, joka koostuu Tyksin lastenlääkäristä ja kuntoutukseen osallistuvista eri ammattilaisista. Työryhmässä voidaan yhdessä pohtia jatkotutkimusten tai -kuntoutuksen tarvetta ja konsultoida toisia ammattiryhmiä vanhempien luvalla. Jos lapsella on haasteita usealla eri osa-alueella, hänelle voidaan laatia kuntoutussuunnitelma lääkärin johdolla, jolla taataan lapselle tarvittavat tukitoimet.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Puheterapia

Osoite: Kuivelantie 10, 23100 Mynämäki

 

Puheterapeutti Enni Grönroos

Puhelin: 046 9226 427 puhelinaika klo 12.00-12.30

Sähköposti: [email protected]

 

Puheterapeutti Johanna Köykkä

Puhelin: 040 1866 459  puhelinaika klo 12.00-12.30

Sähköposti: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Terapiapalveluiden vastaava,

fysioterapeutti

Merja Junttila

Puhelin: 044 435 7521

Sähköposti: [email protected]