Jump to main content
Akseli terveyspalvelut

Ravitsemus

Terveellinen ravitsemus on kokonaisuus, jossa ratkaisevat jokapäiväiset valinnat pitkällä aikavälillä. Elimistö tarvitsee riittävästi suojaravintoaineita ja sopivasti energiaa pysyäkseen terveenä ja toimintakykyisenä.

Ravitsemus on tärkeä osa elintapasairauksien ehkäisyä.

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.

Terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, jota ruokasuosituksissa havainnollistetaan ruokakolmiolla ja lautasmallilla. Monipuolinen ja vaihteleva ruoka-aineiden valinta mahdollistaa terveyttä edistävien, ympäristön kannalta kestävien ja hyvänmakuisten aterioiden ja välipalojen koostamisen.

 

Vinkkejä terveelliseen syömiseen ja ruuanvalmistukseen löytyy täältä:

http://www.vsshp.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset/terveys/Sivut/ravitsemus.aspx

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus