Jump to main content
Akseli terveyspalvelut

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelu perustuu terveydenhuoltolakiin ja kuntaliiton suosituksiin. Sairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelu perustuu yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä, toimintakykyä ja kotihoitoa. 

Jos sairautesi on kestänyt yli kolme kuukautta tai on pysyvä, sinulla on oikeus saada maksutta hoitosuunnitelmasi mukaisia hoitotarvikkeita.

 Hoitotarvikkeiden tarpeen arviointia ja tilauksia varten

Sinun tulisi toimittaa:

  • hoitavan lääkärin/hoitajan kirjoittama todistus tai kopio hoitosuunnitelmasta tarvikkeiden saantia varten, (diabeetikoista vain insuliinipumppua/sensoreita käyttävät  tarvitsevat todistuksen).
  • virtsainkontinenssituotteista päätöksen tekee lääkäri/hoitaja.
  • todistus erikoissairaanhoidossa määrätyistä hoitotarvikkeista

Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet eivät kuulu hoitotarvikejakelun piiriin.

Raskausdiabeteksen hoitotarvikejakelun hoitaa asiakkaan äitiysneuvolan terveydenhoitaja.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Hoitotarvikejakelu

Uudet asiakkaat: puhelin 02 651 02114, ma - pe klo 8.00 - 13.00

Tilaukset: puhelin 02 651 02114, puhepostiin ympärivuorokauden

[email protected]