Jump to main content

Akuuttiosasto

Akseli etusivun taustakuva

Akuuttiosastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat akuuttia sairaanhoitoa, seurantaa, kuntoutusta, saattohoitoa tai erikoissairaanhoidon jälkeistä hoitoa.

Akuuttiosaston vierailuaika on klo 14.00-18.00

- Muina aikoina vierailut tulee sopia etukäteen, soittamalla vuodeosastolle.

Puh. 044 435 77 13 tai 044 435 77 71

- Saattohoitopotilaiden omaisille on vapaat vierailuajat.

Akuuttiosaston ulko-ovi on lukossa.

Potilaiden vointia koskevat tiedustelut mieluimmin klo 13:00 jälkeen, huom. Toivomme ainoastaan yhden yhteyshenkilön soittavan omaisen vointia koskevia tiedusteluja.

Noudata näitä ohjeita käydessäsi osastolla:      

* Tule vierailulle vain täysin terveenä ja suosittelemme tekemään koronan kotitestin ennen tuloasi.

* Käytä aina suu-nenäsuojainta (maskia)

* Huolehdi riittävästä turvavälistä (2 m) ja hyvästä käsihygieniasta

 

 

Potilaspaikkoja on 35. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat 2 lääkäriä, osastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa, 10 lähihoitajaa, fysioterapeutti, 5 laitoshuoltajaa ja osastosihteeri.

Lääkäri kiertää osastolla arkipäivisin kolme kertaa viikossa. Fysioterapeutti suunnittelee ja toteuttaa potilaiden hoitoa yhdessä lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa, antaa ohjausta ja kartoittaa apuvälinetarpeita.  

Hoitojaksot akuuttiosastolla ovat pääsääntöisesti lyhyitä, joten jatkohoidon/kotiutuksen suunnittelu aloitetaan jo potilaan tultua osastolle.

Mikäli ympärivuorokautinen hoito ei ole välttämätöntä, lääkärin arvion mukaan asiakas voi siirtyä kotisairaalapotilaaksi, jolloin sairaanhoitaja voi tulla asiakkaan kotiin.

Osastolla toimitaan kuntouttavan työotteen mukaisesti potilaan omatoimisuutta tukien ja voimavaroja vahvistaen. Otamme mielellämme myös omaiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan hoitoa. Koemme palautteet tärkeäksi osaksi hoitotyömme kehittämistä, joten toivomme yhteydenottoa, etenkin mieltä painavissa asioissa.

Arvoesineet on syytä jättää kotiin; osasto ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

 

                                                                                                                                                                                

Vältä osastolla vierailemista mikäli sairastat tai perheessäsi sairastetaan oksennus/ripulitautia tai oireiden loppumisesta on alle kolme päivää.

Kukkien tuominen potilashuoneisiin on kielletty potilaiden allergiaoireiden välttämiseksi.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Akselin akuuttiosasto

Osoite: Ruutontie 2-4, 21250 Masku

Puhelinnumerot:

  • Osastosihteeri 044 435 7744 
  • Kotiutushoitaja 044 435 7821
  • Huoneet 1-9 hoitajat 044 435 7713
  • Huoneet 10-23 hoitajat 044 435 7771
  • Fysioterapia  044 435 7794                                           

 

Osastonhoitaja, Akselin akuuttiosasto ja kotisairaala

Eija Mäkilä

Puhelin: 044 435 7577

Sähköposti: [email protected]