Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Vammaisten määrärahasidonnaiset palvelut

Määrärahasidonnaiset ja harkinnanvaraiset etuudet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan myöntää taloudellista tukea sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. 

Sopeutumisvalmennus

on tarkoitettu vammaisen henkilön ja hänen lähiympäristönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voi olla mm. asumisvalmennus tai korvaavien kommunikaatiomenetelmien, esim. viittomakielen tai tukiviittomien opetus.

Sopeutumisvalmennusta järjestävät ja kustantavat myös terveystoimi ja Kela.

Ylimääräiset kustannukset

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräisiä vaatekustannuksia, jos vammasta tai sairaudesta aiheutuu vaatteiden tavanomaista huomattavasti suurempaa kulumista tai jos henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita.

Ylimääräisiä erityisravintokustannuksia voidaan korvata, mikäli vaikeavammainen henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti erityisravintovalmisteita ja hänelle aiheutuu siitä huomattavia lisäkustannuksia, joihin hän ei saa korvausta muun lain nojalla.  

Miten haen palvelua?

Palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Lomakkeita saa Maskun sosiaalipalveluyksiköstä (Keskuskaari 3) tai voit tulostaa sen tältä sivulta. Mukaan liitetään lääkärintodistus tai kuntoutussuunnitelma. Sosiaalityöntekijä varaa tarvittaessa ajan henkilökohtaista tapaamista varten.

Varhan sähköiset ja pdf-lomakkeet löytyvät Varhan nettisivuilta:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut

Pia Ojala

Puhelin: 044 435 7832 (puhelinaika ma-pe klo 12-13)

Sähköposti [email protected]