Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

  • Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Akselikunnissa (Masku, Nousiainen, Mynämäki) tai seuraaviin lähikuntiin: Laitila, Rusko, Raisio, Naantali (keskusta) ja Turku.
  • Invataksin tai vaihtoehtovarusteisen taksin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka eivät apuvälineiden tai muun erityisen syyn vuoksi voi käyttää tavallista taksia. Asiakkaalla saa olla tarpeen mukaan saattaja, jolta ei peritä maksua.
  • Matkat myönnetään kalenterikuukausittain eikä niitä voi siirtää seuraaville kuukausille.
  • Taksikorttia ei saa käyttää terveydenhoidon, sairaanhoidon tai kuntoutuksen matkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai korvaus näihin tulee vakuutusyhtiöltä.Maksu suoritetaan taksikortilla, joka on henkilökohtainen. Kuljettajan velvollisuus on tarkastaa asiakkaan henkilöllisyys.Kuljettaja veloittaa asiakkaaltaan omavastuuosuuden, joka on kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan kilometrimäärän mukainen linja-autotaksa

Miten haen palvelua?

Palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Lomakkeita saa Maskun sosiaalipalveluyksiköstä (Keskuskaari 3) tai voit tulostaa sen tältä sivulta. Mukaan liitetään terveyskeskuslääkärin lausunto kuljetuspalvelun tarpeesta. Sosiaalityöntekijä varaa tarvittaessa ajan henkilökohtaista tapaamista varten. Hakemus ja liitteet toimitetaan Akselin vammaispalvelun toimistoon; Keskuskaari 3, 21250 Masku.

Varhan sähköiset ja pdf-lomakkeet löytyvät Varhan nettisivuilta:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

 

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaaliohjaaja, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt

Jenni Heino

Puhelin: 040 624 9512 (puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00)

Maskun Sosiaalipalveluyksikkö, Keskuskaari 3, 21250 Masku

Sähköposti: [email protected]