Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Palveluasuminen

Vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään palveluasumista, jos hän vammansa tai sairautensa takia välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti, mutta ei kuitenkaan ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan järjestää omaan asuntoon esimerkiksi asunnon muutostöiden ja/tai kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella tai henkilökohtaisen avustajan avulla. Palveluasumista järjestetään pääasiassa ostopalveluna yksilöllisen tarpeen mukaan.

Miten haen palvelua?

Palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Lomakkeita saa Maskun sosiaalipalveluyksiköstä (Keskuskaari 3) tai voit tulostaa sen tältä sivulta. Mukaan liitetään terveyskeskuslääkärin lausunto. Sosiaaliohjaaja varaa tarvittaessa ajan henkilökohtaista tapaamista varten.

Varhan sähköiset ja pdf-lomakkeet löytyvät Varhan nettisivuilta:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Vs. sosiaaliohjaaja, alle 65v-omaishoidon asiat, asumispalvelut

Noora Kesälä

Puhelin: 044 435 7868 (puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00)

Maskun Sosiaalipalveluyksikkö, Keskuskaari 3, 21250 Masku

Sähköposti: [email protected]

Sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut

Pia Ojala

Puhelin: 044 435 7832 (puhelinaika ma-pe klo 12-13)

Sähköposti [email protected]