Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

  • Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset silloin, kun hän vammansa ja sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.
  • Asunnon muutostöitä haetaan kirjallisesti ennen muutostöiden aloittamista vammaispalvelusta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunnon lisäksi kustannusarvio suunnitellusta työstä sekä isännöitsijän kirjallinen lupa muutostöiden toteuttamiseen.
  • Asuntojen peruskorjaukset ja kunnossapitotyöt eivät sisälly vammaispalvelulain mukaan korvattaviin asunnon muutostöihin.

Miten haen palvelua?

Palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Lomakkeita saa Maskun sosiaalipalveluyksiköstä (Keskuskaari 3) tai voit tulostaa sen tältä sivulta. Mukaan liitetään terveyskeskuslääkärin todistus ja/tai fysioterapeutin lausunto sekä kustannusarvio. Sosiaaliohjaaja varaa tarvittaessa ajan kotikäyntiä varten.

Varhan sähköiset ja pdf-lomakkeet löytyvät Varhan nettisivuilta:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaaliohjaaja, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt

Jenni Heino

Puhelin: 040 624 9512 (puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00)

Maskun Sosiaalipalveluyksikkö, Keskuskaari 3, 21250 Masku

Sähköposti: [email protected]