Sosiaalipalvelut

Vaikeavammaisten palvelut

Vammaispalvelulain ja –asetuksen nojalla myönnetyt palvelut edellyttävät vaikeavammaisuutta. Vaikeavammaisuutta arvioidaan suhteessa haettavaan palveluun.

Vaikeavammaisuus

  • Henkilöllä on vammasta tai sairaudesta johtuen pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.
  • Vamma aiheuttaa erityisiä ja kohtuuttoman suuria vaikeuksia ja avun tarve on runsasta.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut myönnetään vaikeavammaisille henkilöille yksilölliseen arvioon perustuen.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut

Pia Ojala

Puhelin: 044 435 7832 (puhelinaika ma-pe klo 12-13)

Sähköposti [email protected]

Sosiaalityöntekijä, kehitysvammahuolto

Saima Lehtimäki

Puhelin: 044 435 7859 (puhelinaika ma-pe klo 12-13)

Sähköposti: [email protected]

Vs. sosiaaliohjaaja, alle 65v-omaishoidon asiat, asumispalvelut

Noora Kesälä

Puhelin: 044 435 7868 (puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00)

Maskun Sosiaalipalveluyksikkö, Keskuskaari 3, 21250 Masku

Sähköposti: [email protected]

Sosiaaliohjaaja, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt

Jenni Heino

Puhelin: 040 624 9512 (puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00)

Maskun Sosiaalipalveluyksikkö, Keskuskaari 3, 21250 Masku

Sähköposti: [email protected]