Sosiaalipalvelut

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammahuollon palveluilla edistetään asiakkaan ja hänen läheistensä elämänlaatua tukemalla itsenäisyyttä ja osallistumista sekä turvaamalla asiakkaan tarvitsema hoito ja huolenpito. Kehitysvammaisten palvelut järjestetään tavallisena sosiaali- ja terveyspalveluna, mutta niitä voidaan järjestää myös erityishuoltona.