Sosiaalipalvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelu- ja kehitysvammalain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Lisäksi pyritään ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden soveltamisohje