Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Työllistymistä tukevat palvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville 17-65 –vuotiaille henkilöille. Tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa.

Ohjautuminen

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta, jossa määritellään asiakkaan palvelutarve. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, PTKY Akselin työntekijän ja työ- ja elinkeinotoimiston virkailijan kanssa.

Työtoiminnan järjestäminen

Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan Akseli kuntien ja perusturvakuntayhtymän omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan hankkia myös ostopalveluna yksilöllisen harkinnan mukaan. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään avustavissa työtehtävissä.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto määräytyy yksilöllisen suunnitelman mukaan. Työtoiminnan jakso on vähintään kolmen kuukauden mittainen ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa. Työtoimintaan osallistutaan vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana viikossa.

Kuntouttava työtoiminta ei ole mahdollista yrityksissä. Työtoiminta voi olla sekä yksilö- että ryhmätoimintaa.

Perusturvakuntayhtymä Akseli järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla sattuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Mahdollisista tapaturmista tehdään ilmoitus vakuutusyhtiöön.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa ja työttömyyden kertymä juoksee katkotta.

Toimeentulo

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle KELA maksaa koko jakson ajalta työttömyysetuutta ilman tarveharkintaa. Lisäksi jokaista työtoiminnan osallistumispäivää kohden KELA maksaa 9 euroa kulukorvausta

Mahdolliset matkakustannukset kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta korvataan toimeentulotuesta annetun lain mukaan halvimman matkustustavan mukaan. Jos yhdensuuntainen matka työtoimintapaikalle on vähintään kaksi kilometriä, olet oikeutettu hakemaan matkakorvausta.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaaliohjaaja, työllisyysasiat Mynämäen alue

Kuivelantie 10, 23100 Mynämäki

Janne Marjanen

Puhelin: 044 435 7878

Sähköposti: [email protected]

Vs. sosiaaliohjaaja, työllisyysasiat Maskun ja Nousiaisten alue

Keskuskaari 3, 21250 Masku

Kaisa Hämäläinen

Puhelin: 040 182 7519

Sähköposti: [email protected]