Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selvitä arkipäivän toiminnoissa ja vuorovaikutussuhteissa. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu mm. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, neuvonta ja ohjaus sekä valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan

PTKY Akselissa sosiaalista kuntoutusta toteutetaan seuraavalla tavalla:

  • Palvelu on tarkoitettu 18 - 65 –vuotiaille ja siihen hakeudutaan alueen sosiaalityöntekijän kautta. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
  • Päätös sosiaalisen kuntoutuksen antamisesta tapahtuu viranhaltijapäätöksenä. Palvelu räätälöidään yksilöllisesti ja on osa asiakkaan palvelu-/asiakassuunnitelma. Päätös tehdään määräajaksi, jonka jälkeen jatkotarvetta arvioidaan yhdessä
  • Järjestämme myös kaikille avointa Olkkari-ryhmätoimintaa Nousiaisissa (os. Nummentie 4) maanantaisin klo 14-16.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaalinen kuntoutus

Ohjaaja Sari Kaskinen, 044 435 7865

Avopalveluohjaaja Tiina Lehtimäki, 044 435 7808

Sähköposti: [email protected]