Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Asiakasraati

Akselin Sosiaalipalveluissa on alkanut alkuvuodesta 2018 uutena toimintana asiakasraati. Asiakasraati on asiakkaista ja sosiaalipalveluiden ammattilaisista koostuva työryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin. Asiakasraatiin osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista. Asiakasraadissa käsitellään ajankohtaisia, sosiaalipalveluihin liittyviä asioita ja ilmiöitä. Asiakasraadin tavoite on tuoda esiin asiakkaiden näkemyksiä sosiaalipalveluiden järjestämisestä, toteutumisesta ja osallisuudesta. Asiakasraadin kautta on mahdollista viedä kehittämis- ja muutosehdotuksia eteenpäin sosiaalityön ammattilaisille, johdolle, päättäjille ja medialle.

Asiakasraatia varten on luotu sähköpostiosoite: [email protected], jota lukevat raadin työskentelyssä mukana olevat sosiaalipalveluiden työntekijät. Sähköpostiin voivat sekä raatilaiset että muut kuntalaiset laittaa kommentteja ja ehdotuksia teemoiksi, joita voidaan käsitellä raadissa. Myös mahdollisesta kiinnostuksesta olla mukana seuraavassa raadissa voi laittaa sähköpostia. Asiakasraadin muistiot julkaistaan Akselin kotisivuilla.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaalityöntekijä

Suvi Sippola

Puhelin: 044 4357 867

sähköposti: [email protected]