Sosiaalipalvelut

Omaishoidontuki alle 65 vuotiaat

Mitä omaishoidon tuki on?

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoitajana voi olla omainen tai muu läheinen henkilö

Omaishoidon tuen arvioimiseksi tehdään aina kotikäynti. Sosiaaliohjaaja ottaa yhteyttä hakemuksen saapumisen jälkeen ja sopii hakijan kanssa ajan palvelutarpeen arviointiin omaishoidettavan kotona. Kotikäynnillä selvitetään asiakkaan hoidon tarve ja sitovuus sekä selvitetään asiakkaan palvelukokonaisuus. Kotikäynnillä arvioidaan myös omaishoitajaksi hakevan henkilön soveltuvuus ja sitoutuneisuus omaishoitajana toimimiseksi.

Mitä omaishoidon tuen hakijan on huomioitava?

Uusille tuen saajille tuki myönnetään hakemuskuukauden alusta lähtien ja maksetaan kuukausittain kuun viimeinen pankkipäivä. Tuki on hoitajalle veronalaista ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidon tuki tarkistetaan aina, kun hoitosuhteessa tapahtuu muutoksia. Muutosten ensisijainen ilmoittamisvelvollisuus on hoitajalla. Kun tuen myöntämisedellytykset lakkaavat pysyvästi, tuki maksetaan muutoskuukauden loppuun.

Hakemuksen lisäksi on toimitettava lääkärinlausunto hoidettavasta. Lääkärinlausunnon lisäksi hoidon tarvetta kartoitetaan kotikäynnillä.

Tulosta hakemuslomake tästä

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Vs. sosiaaliohjaaja, alle 65v-omaishoidon asiat, asumispalvelut

Maarit Koistinen

Puhelin: 044 435 7868 (puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00)

Maskun Sosiaalipalveluyksikkö, Keskuskaari 3, 21250 Masku

Sähköposti: et[email protected]