Jump to main content
Akseli section image

Lomakkeet

Terveydenhuollon lomakkeita

Diabetespotilaan esitietolomake

Hoitotahto

Ilmoitus hoitosuunnitelman mukaisesta hoidon toteuttamisesta kotikunnan ulkopuolella

Kriteerit puheterapiaan lähettämiselle

Lääkelista

Migreenipäiväkirja

PEF-seurantalomake

Ruokapäiväkirja

Terveystarkastuksen esitietolomake

Terveyskeskuksen vaihtolomake

Verenpaineen kotimittauslomake

Potilaslain mukainen muistutus

Esitietolomake työkyvyn arviointiin

Ilmoitus lapsen erityisruokavaliosta kouluun tai varhaiskasvatukseen

Sosiaalipalvelujen lomakkeita

(huom! fax 02 4358 823 käyttö loppuu 30.6.22, ei lastensuojeluilmoituksia tai yht.ottoja enää faxilla)

Lastensuojeluilmoitus

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus syntymättömästä lapsesta

Täydentävän toimeentulotuen hakemus

Omaishoidon tuen hakemus alle 65-vuotiaalle hoidettavalle

Omaishoidon tuen hakemus yli 65-vuotiaalle hoidettavalle

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Maksuvapautusanomus lapsiperheiden kotipalvelusta

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun

Hakemus vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun

Hakemus vammaispalveluja varten

Erityishuolto-ohjelmaan esitettävät palvelut

Henkilökohtaisen avun hakemus

Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoitus

Sosiaalihuoltolain mukainen muistutus

Yleisiä lomakkeita

Kun haluatte tarkistaa omat tai huollettavanne tiedot, täyttäkää lomake "oikeus saada pääsy tietoihin".

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö (terveyspalvelut)

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö (sosiaalipalvelut)

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö (ikäihmisten palvelut)

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Tietojen oikaisuvaatimus