Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Perheohjaus

Perheohjaus on perheen kotona ja lähiverkoston (koulu, neuvola) kanssa tehtävää työtä. Perheohjauksen kesto ja tavoitteet sovitaan yhdessä perheen tarpeiden mukaan. Kyseessä on koko perheen yhteinen työskentely, johon kaikki perheenjäsenet osallistuvat yhdessä perhetyöntekijöiden kanssa.

Käytännössä perheohjaus on suurelta osin keskustelua, perheenjäsenten kuulumisten ja askarruttavien ajatusten läpikäymistä sekä käytännön neuvoja perheen arjen erilaisissa tilanteissa. Perheohjauksen tarkoitus on tukea perhettä kohti onnellista perhe-elämää, jossa arki sujuu omalla painollaan niin että perheelle jää aikaa myös mukavalle ja kiireettömälle yhdessäololle.

Puheenaiheina perheohjauksessa voivat olla esimerkiksi kasvatuskeinot, vanhempien oman lapsuuden pohdinta, lasten mielenkiinnon kohteiden ja erityislahjakkuuksien löytäminen sekä perheen yhteisistä säännöistä sopiminen.

Perheohjausta voidaan myöntää sosiaalityöntekijän päätöksellä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai osana lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Sosiaalihuoltolain mukainen perheohjaus on ennaltaehkäisevää eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelun perheohjaus on usein pitkäkestoisempaa ja siinä tapaamisia on tiheämmin.