Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Lastensuojeluasiakkuudet

Lastensuojelun tehtävänä on varmistaa jokaisen lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen tilapäisten haasteellisten elämäntilanteiden vuoksi. Tarve voi syntyä lapsen elinympäristöstä johtuvista syistä tai lapsen omasta käytöksestä johtuen.

Lastensuojelun tehtävänä on kuulla ja auttaa lapsia ja perheitä näissä tilanteissa. Tarkoituksena on esimerkiksi tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa tilanteissa, joissa perheiden on vaikea yksin selvitä. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan niihin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lapsen ensisijainen ja tärkein kasvuympäristöon hänen perheensä: vanhemmat/huoltajat ja sisarukset sekä muut sukulaiset ja läheiset. Lasta ja hänen perhettään pyritään tukemaan niin, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Näitä kutsutaan avohuollon tukitoimiksi.

Mikäli lapsen elinolosuhteet omassa perheessään vaarantuvat, lapselle on turvattava mahdollisimman hyvä hoito oman kodin ulkopuolella. Lapsi voidaan tilanteesta riippuen sijoittaa esimerkiksi sukulais- tai sijaisperheeseen tai erityiseen laitokseen. 

Lastensuojelun asiakkuus päättyy, kun lapsen tilanteesta ei ole enää huolta tai kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi. Pitkään yhtäjaksoisesti kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi voi olla oikeutettu lastensuojelun jälkihuoltoon, jonka tarkoitus on tukea häntä itsenäiseen elämään siirtymisessä. Jälkihuollossa oleva nuori voi saada tukea opiskeluun, asumiseen ja liikkumiseen joko sosiaalitoimiston avustuksina tai hänelle sijoituksen aikana kerätyistä itsenäistymisvaroista. Vuoden 2020 alusta alkaen oikeus jälkihuoltoon kestää siihen asti kun nuori täyttää 25 vuotta.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Palvelualuejohtaja, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuissosiaalityön palvelut

Sari Ahanen

Puhelin: 040 772 1863

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)soteakseli.fi