Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen arkielämän, lasten- ja kodinhoidon tavoitteellista ja suunnitelmallista tukea. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana. Lapsiperheiden kotipalvelua haetaan hakulomakkeella ja kotipalvelun tarve selvitetään yksilöllisesti.

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit:

1.    Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia

2.    Äidin raskauden aikaiset vaikeudet

3.    Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä

4.    Vanhemman uupumus

5.    Vaikea elämäntilanne

6.    Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen

7.    Perheen oman toimintakyvyn tukeminen

8.    Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

Kotipalvelua ei anneta:

  1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
  2. Pelkkään siivoukseen
  3. Pitkäkestoiseen lapsen päivittäiseen hoitoon
  4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
  5. Henkilökohtaisen avun tarpeeseen (vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun tarpeeseen)
  6. Vanhempien työssä käymisestä johtuvaan lastenhoitotarpeeseen
  7. Eläinten hoitoon

Asiakasmaksut

Kotipalvelu on maksullista ja maksu on 6,20 euroa/tunti, laskutus tapahtuu jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta 30 minuutin tarkkuudella. Maksimihinta on 31 euroa kerralta. Säännöllinen palvelu (2 kk->), josta maksetaan kuukausimaksu. Maksu määräytyy käyntikertojen, perheen koon sekä perheen yhteisten bruttotulojen mukaan. 

Asiakasmaksulain 11§ mukaan asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä mikäli perheen toimeentulon edellytykset huomioon ottaen siihen on syytä.  

Lapsiperheiden kotipalvelun hakemus
Maksuvapautusanomus lapsiperheiden kotipalvelusta

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaaliohjaaja Laura Sihvonen

Puhelin: 044 435 7855

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)soteakseli.fi