Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Arviointitiimi

Arviointitiimi käsittelee lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot 7 arkipäivän kuluessa niiden saapumisesta. Arviointitiimi tekee yhteistyössä perheen kanssa sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, jonka yhteydessä selvitetään myös mahdollinen lastensuojelun tarve. Tämä tehdään 3 kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Arviointitiimi työskentelee perhepalvelujen toimipisteessä osoitteessa Keskuskaari 1, 21250 Masku.

Lastensuojeluilmoitus 

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen alle 18-vuotiaasta lapsesta, kun sinulla herää huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista. Huolesi voi liittyä esimerkiksi lapsen kasvuun ja kehitykseen, kasvatukseen, lapsen omaan käyttäytymiseen, lapsen/vanhempien päihteidenkäyttöön tai väkivaltaan. Sinun ei tarvitse kertoa omaa nimeäsi tehdessäsi ilmoituksen. Myös lapsi itse tai lapsen vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään aina kirjallisesti.

Viranomaisia koskee lastensuojelulain 25 § ja sosiaalihuoltolain 35 § mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää palvelutarpeen arviota.

     Hätätilanteessa soita numeroon 112.

Jos huolesi koskee yli 18-vuotiasta nuorta tai aikuista, tee ilmoitus lomakkeella "yhteydenotto sosiaalihuoltoon". Tämä ilmoitus käsitellään aikuissosiaalipuolella.

Palauta täyttämäsi lomake osoitteeseen:  Arviointitiimi/Perusturvakuntayhtymä Akseli Keskuskaari 1, 21250 Masku

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto

Kun lapsella tai lapsiperheellä on selkeä tarve saada tukea tai sosiaalihuollon palveluja, voit tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon, jos hän kokee tarvitsevansa tukea perheen arkeen tai ongelmiin. 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään aina kirjallisesti.

Palauta täyttämäsi lomake osoitteeseen: 

Arviointitiimi/Perusturvakuntayhtymä Akseli Keskuskaari 1, 21250 Masku

Varhan sähköiset ja pdf-lomakkeet löytyvät Varhan nettisivuilta:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

 

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Huom! Sähköpostiyhteys ei ole salattu

arviointitiimi(at)soteakseli.fi

Sosiaalityöntekijä, arviointitiimi

Minttu Lindström

050 596 6879

etunimi.sukunimi(at)soteakseli.fi

Sosiaalityöntekijä, arviointitiimi

Outi Otsola

044 435 7636

etunimi.sukunimi(at)soteakseli.fi

Sosiaaliohjaaja Sari Vaarna

puh. 044 435 7846

etunimi.sukunimi(at)soteakseli.fi

Sosiaaliohjaaja Laura Sihvonen

Puhelin: 044 435 7855

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)soteakseli.fi