Sosiaalipalvelut

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen, terveen kasvun  ja opiskelun tukeminen sekä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointi. Fyysisen terveyden rinnalla tuetaan opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Perusturvakuntayhtymä Akselin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Mynämäen ja Nousiaisten lukioiden sekä Raision seudun koulutuskuntayhtymän Mynämäen toimipisteen opiskelijoiden terveydestä.

 

Opiskeluterveydenhuollon palveluja ovat

  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
  • terveys- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen