Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Opiskeluhuoltopalvelut 14.5.2020 lähiopetukseen palattaessa

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly sairaanhoito, lukuun ottamatta koulutapaturmien ensiapu ja hoito.  Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta (koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia). 

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Oppilasta ei tule ohjata kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Oppilaan huoltaja ohjataan ottamaan yhteyttä terveysasemalle puhelimitse ja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä.

Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava ja kädet on pestävä huolellisesti koulun ohjeiden mukaisesti. Kouluun saa tulla ainoastaan terveenä. Pienissäkin flunssan oireissa on jäätävä kotiin. Mikäli lapsella on todettu allergia ja hänellä on tyypilliset allergiaoireet, jotka ohittuvat allergialääkkeellä, kouluun voi tulla.

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon työntekijät (kuraattorit ja psykologit) ovat koululla läsnä ja tavoitettavissa palattaessa lähiopetukseen. Myös lukion opiskelijoille opiskeluhuollon palvelut ovat etäopetuksen aikana käytettävissä. Yhteyttä voi ottaa oppilas ja huoltaja pienissäkin mieltä askarruttavissa asioissa. Opettaja voi konsultoida oppilashuollon työntekijöitä nimettömästi ja huoltajan luvalla nimellä.

Kuraattorit ja psykologit ovat edelleen tavoitettavissa puhelimitse ja wilman välityksellä. Koulusi oppilashuollon työntekijöiden yhteystiedot löydät koulusi sivuilta, wilmasta sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin nettisivulta https://www.soteakseli.fi/lapsiperheet-ja-nuoret/opiskeluhuoltopalvelut. Tapaamisia järjestetään koululla huomioiden turvallisuus: mm. tapaamisille ei tulla flunssaisena ja huolehditaan käsihygieniasta. Tarvittaessa tapaaminen voidaan järjestää myös etäyhteydellä. Oppilaan ja perheen tueksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä ja tapaaminen järjestetään sovitusti kasvokkain lähi- ja/tai etäyhteyksillä. Opiskeluhuollon ryhmämuotoista tukea järjestetään vain virtuaalisesti ja opetusryhmissä kiertämistä vältetään.

Kuraattorien ja psykologien tukitoimia jatketaan tarvittaessa myös koulun kesäloman aikana.