Sosiaalipalvelut

Opiskeluhuollon psykologipalvelut

Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimiseen, opiskeluun ja koulunkäyntiin, tunne-elämään, sosiaaliseen kehitykseen sekä mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, yhteistyö vanhempien, opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa konsultoivalla työotteella, sekä oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana opiskeluhuoltoryhmien toiminnassa. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia, eikä niihin tarvita lähetettä. Aloitteen ajan varaamiseksi voi tehdä esim. oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin. Koulupsykologin palvelut koskevat peruskoululaisten lisäksi myös esikoululaisia ja lukiolaisia. Osalla psykologeista kuuluu vastuualueelleen myös neuvoloiden ja päiväkotien lapsia.

Perhe-, parisuhde- ja kasvatusasioissa sekä lapsen tunne-elämän vaikeuksissa voi ottaa yhteyttä suoraan Kasvatus- ja perheneuvonta Hermanniin (Hermannin palvelut koskevat perheitä, joissa on alle 13-vuotiaita lapsia). Aikuisasiakkaita vastaanottaa Akselin alueella psykiatrinen sairaanhoitaja.