Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset

Mitä terveystarkastuksissa ja -tapaamisissa tapahtuu?

 

Terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Terveystarkastusten tavoitteena on löytää oppilaan mahdolliset terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Tapaamisissa terveydenhoitaja kannustaa oppilaita terveellisten elämäntapojen omaksumiseen, tukee terveen itsetunnon kehittämisessä ja elämäntaitojen hallinnassa.

Määräaikaistarkastuksissa otetaan puheeksi mm. kotitilanne (perheenjäsenten väliset suhteet, väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien päihteiden käyttö ym).

Laaja terveystarkastus on 1., 5. ja 8.luokalla ja tarkastuksen toteuttamiseen osallistuvat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Terveystarkastuksessa läsnä olevan huoltajan OmaKantaan tulee kirjaus osallistumisesta laajaan terveystarkastuskäyntiin huoltajan suostumuksella. 

8. luokan terveystarkastuksessa arvioidaan nuoren ammatinvalintaan vaikuttavia terveydellisiä rajoitteita sekä ajokykyyn vaikuttavaa terveydentilaa. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on antaa nuorelle tämän tarvitsema tieto ammatinvalintaan ja ajokykyyn liittyvistä terveydellisistä rajoitteista, jotta nuori ilmoittaa ne opiskelupaikkaa tai ajokorttia hakiessaan. Ajokorttilain uudistuksen (18.5.2018/387) myötä ensimmäistä ajokorttiaan hakeva terve henkilö voi esittää ajoterveydestään vakuutuksen, eikä hänen enää tarvitse esittää lääkärintodistusta. Nuorison terveystodistus poistettiin käytöstä 1.8.2019.

 

Huoltajat ovat tervetulleita koululaisten terveystarkastuksiin ja tapaamisiin. 

 

Kouluiässä annettavat rokotukset

5.lk tytöille HPV I (papilloomavirusrokote)

6.lk vesirokkorokote, tytöille HPV II

8.lk dtap (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä)

Kansallisen rokotusohjelman HPV-rokotukset laajenivat koskemaan myös poikia syksyllä 2020. HPV-rokotusta tarjotaan kaikille 5.-9. luokan pojille. ( Sosiaali- ja terveysministeriön rokotusasetuksen (149/2017) muutos)  HPV esite

Laajojen terveystarkastusten esitietolomake vanhemmille ja oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa / 1.lk
Laajojen terveystarkastusten esitietolomake vanhemmille ja oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa / 5.lk
Laajojen terveystarkastusten esitietolomake vanhemmille ja oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa / 8.lk