Sosiaalipalvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen, lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen yhteistyössä oppilaan, perheen ja koulun kanssa.

Lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon asiakkaaksi aloittaessaan ensimmäisen luokan.

Kouluterveydenhuollon palvelumuotoja ovat 

  • Koululääkärin ja kouluterveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset
  • Kontrollikäynnit
  • Seksuaaliterveys (mm. ehkäisyn aloitukset)
  • Terveyskasvatustunnit
  • Oppilaskohtaiset neuvottelut
  • Avovastaanotto kello 12-13, jolloin oppilas voi tulla keskustelemaan mieltä painavista asioista.
  • Suun terveydenhuolto  

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly sairaanhoito, lukuun ottamatta koulupäivän aikana sairastuneiden ja tapaturmien ensiapu ja hoito.  Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä. Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia.