Sosiaalipalvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen, lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen yhteistyössä oppilaan, perheen ja koulun kanssa.

Lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon asiakkaaksi aloittaessaan ensimmäisen luokan.

Kouluterveydenhuollon palvelumuotoja ovat 

  • Koululääkärin ja kouluterveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset
  • Kontrollikäynnit
  • Seksuaaliterveys (mm. ehkäisyn aloitukset)
  • Terveyskasvatustunnit
  • Oppilaskohtaiset neuvottelut
  • Avovastaanotto kello 12-13, jolloin oppilas voi tulla keskustelemaan mieltä painavista asioista.
  • Suun terveydenhuolto

Kansallisen rokotusohjelman HPV-rokotukset laajenivat koskemaan myös poikia syksyllä 2020. HPV-rokotusta tarjotaan kaikille 5.-9. luokan pojille. ( Sosiaali- ja terveysministeriön rokotusasetuksen (149/2017) muutos) HPV esite

14.5.2020 lähiopetukseen palattaessa

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly sairaanhoito, lukuun ottamatta koulutapaturmien ensiapu ja hoito.  Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta (koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia). 

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Oppilasta ei tule ohjata kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Oppilaan huoltaja ohjataan ottamaan yhteyttä terveysasemalle puhelimitse ja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä.

 

Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava ja kädet on pestävä huolellisesti koulun ohjeiden mukaisesti. Kouluun saa tulla ainoastaan terveenä. Pienissäkin flunssan oireissa on jäätävä kotiin. Mikäli lapsella on todettu allergia ja hänellä on tyypilliset allergiaoireet jotka ohittuvat allergialääkkeellä, kouluun voi tulla.