Sosiaalipalvelut

Opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, kuuluvat osana opiskeluhuollon kokonaisuuteen koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.