Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Lastenneuvolan terveystarkastukset

Alle kouluikäiselle lapselle tehdään yhteensä vähintään 15 terveystarkastusta.

Määräaikaisista terveystarkastuksista kolme (4 kk, 18 kk, 4 v.) toteutetaan laajoina terveystarkastuksina. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsesi terveydentilan lisäksi koko perheen hyvinvointia. Mukaan kutsutaan aina lapsen molemmat vanhemmat. Terveystarkastuksessa läsnä olevan huoltajan OmaKantaan tulee kirjaus osallistumisesta laajaan terveystarkastuskäyntiin huoltajan suostumuksella.  Laajojen terveystarkastusten toteutukseen osallistuvat terveydenhoitaja ja lääkäri, sekä tarvittaessa myös muut lapsiperheen kanssa työskentelevät ammattihenkilöt.

 

Määräaikaiset terveystarkastukset lastenneuvolassa

 • 2-3vko terveydenhoitajan (th) kotikäynti tai ensikäynti lastenneuvolaan
 • 4-6vko (th + lääkäri)
 • 2kk (th)
 • 3kk (th)
 • 4kk laaja terveystarkastus (th + lääkäri)
 • 5kk  (th)
 • 6kk (th)
 • 8kk (th + lääkäri)
 • 10kk ryhmäneuvola ensimmäisen lapsen saaneille perheille (th + neuvolan perhetyöntekijä)
 • 1v (th)
 • 1,5v laaja terveystarkastus (th+lääkäri)
 • 2v (th)
 • 3v (th)
 • 4v laaja terveystarkastus (th+lääkäri)
 • 5v (th)
 • 6v (th)

Kaikissa määräaikaisissa terveystarkastuksissa käydään läpi:

Lapsen kasvu, näkö, kuulo, lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus, lapsen unitottumukset ja -häiriöt, ruokatottumukset, lapsen seksuaalisuuden kehitys, turvallisuus (väkivallan ehkäisy ja tunnistaminen), suun terveys ja terveysneuvonta.

 

Perheen voimavaralomake ja AUDIT-alkoholinkäytön riskit / 3kk
Perheen voimavaralomake ja AUDIT-alkoholinkäytön riskit / 18kk
AUDIT-alkoholinkäytön riskit / 4v