Sosiaalipalvelut

Lastenneuvolapalvelut

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia.

Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsi ja perhe tulevat lastenneuvolan asiakkaaksi kun lapsi on 2-3 viikon ikäinen. Lastenneuvolapalvelut ovat maksuttomia ja toimivat ajanvarauksella.

Neuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempien voimavaroja. Pyrkimyksenä on havaita lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestää tarkoituksenmukainen tuki. Tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Lastenneuvolan palvelumuodot ovat

  • Terveystarkastukset
  • Avovastaanotto
  • Ryhmäneuvola (ensimmäisen lapsen saaneille perheille lapsen ollessa n. 10 kk:n ikäinen)
  • Perhevalmennus
  • NeuvolaChat

Vuosi sitten Akselin alueen lastenneuvoloissa toteutetun kyselyn mukaan isät ja terveydenhoitajat kokevat isäneuvolan tarpeelliseksi. Tutkimukseen ja sen tuloksiin pääset tutustumaan osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112424161.