Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Lasten kuntoutustyöryhmä

Lasten kuntoutustyöryhmä on tarkoitettu lapsille, joiden kehityksestä ja oppimisesta herää huolta kotona, neuvolassa, varhaiskasvatuksessa tai koulussa.

Työryhmä arvioi ja suunnittelee lapsesi mahdollisia kuntoutustarpeita. Mikäli tuen tarve havaitaan, varataan ajat tarvittavien terapeuttien tutkimuksiin ja kuntoutusasioita hoitavalle lääkärille, jonka jälkeen yhdessä vanhempien/ vanhemman tai lähiaikuisen/ aikuisten kanssa laaditaan lapsen kuntoutussuunnitelma. Tällöin tehdään myös tarvittavat lausunnot ja lähetteet sekä sovitaan kuntoutussuunnitelman toteutus ja seuranta.

Akselin moniammatilliseen työryhmään kuuluvat terveyskeskuslääkäri ja/ tai lastenlääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä, tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä perheiden lisäksi varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden tarvittavien tahojen kanssa, jotka osallistuvat palaveriin tarvittaessa luvan saaneena. Tietojen vaihtoon pyydetään aina lupa huoltajilta.