Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Perhe-etuudet

Äitiysavustus, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

 

Saadaksesi äitiysavustuksen tulee Sinun käydä neuvolassa tarkastuksessa ennen raskauden neljännen kuukauden päättymistä. Äitiysavustuksen saa joko pakkauksena tai rahana. Jotta perheenne pääsee osalliseksi sairausvakuutuslain perhe-etuuksista (äitiys-, isyys- ja vanhempainraha), on niitä koskeva hakemus jätettävä paikalliseen Kelaan tai omaan työpaikkakassaan vähintään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.

Hakiessasi edellä mainittuja etuuksia laita liitteeksi neuvolan todistus raskaudesta. Todistuksen antaa neuvolan terveydenhoitaja sen jälkeen, kun raskaus on kestänyt 154 päivää.

Vanhempainrahan saamiseksi Sinun on käytävä jälkitarkastuksessa 5 - 12 viikkoa synnytyksen jälkeen ja saat todistuksen neuvolan terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Muistathan toimittaa todistuksen Kelaan.

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saat neuvolasta.