Jump to main content
Lapsiperheet ja nuoret

Isyyden ja äitiyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Lapsen syntymää edeltävä isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa 

Isyyslain mukaan isyyden tunnustamisen voi tehdä ennen lapsen syntymää  terveydenhoitajalle tai kätilölle äitiysneuvolassa.  Isyys voidaan tunnustaa neuvolassa jo raskausaikana äitiysneuvola käynnin yhteydessä, jos odottava  on vakiintuneessa parisuhteessa ja/tai hän elää avoliitossa tulevan lapsen isän kanssa eikä hän ole avioliitossa.

Molempien tulevien vanhempien on oltava henkilökohtaisesti paikalla samaan aikaan siinä äitiysneuvolassa, jossa raskaudenaikaisia neuvolapalveluja annetaan. Vanhempien tulee esittää käynnillä henkilötodistus (passi/henkilökortti/ajokortti).

Tapauksissa, joissa isyyden tunnustamista ei ole voitu vastaanottaa neuvolassa tai tulevien vanhempien halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojan luona.  Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittäminen kuuluu lastenvalvojalle. 

Neuvolasta isyysasiain käsittely siirtyy lastenvalvojalle sekä edelleen maistraattiin vahvistusta varten. 

 

Lapsen syntymää edeltävä äitiyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Äitiyslain mukainen äitiyden selvittäminen, vahvistaminen ja kumoaminen tapahtuu soveltuvin osin isyyslain mukaisia menettelyjä noudattaen.

Äitiyden selvittämistä varten hedelmöityshoitotodistus tulee toimittaa neuvolaan. 

Raskaana olevan naispuolinen kumppani voi tunnustaa lapsen ennen lapsen syntymää terveydenhoitajalle tai kätilölle äitiysneuvolassa.

Tunnustamislausuma annetaan henkilökohtaisesti ja siten, että tunnustaja ja synnyttävä äiti ovat yhtä aikaa läsnä. Henkilöllisyyden toteamiseen liittyvät asiakirjat ovat samat kuin isyysasioissa.

Tunnustamislausuma voidaan antaa myös synnyttävän äidin kotikunnan lastenvalvojalle raskauden aikana tai lapsen synnyttyä.