Sosiaalipalvelut

Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautisessa hoidossa iäkkäälle henkilölle tarjotaan pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa silloin, kun asuminen omassa kodissa ei enää onnistu kotihoidon turvin. Ympärivuorokautinen hoito toteutuu joko tavallisena tai tehostettuna palveluasumisena tai laitos- eli vanhainkotihoitona.

Kaikissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä henkilökuntaa on paikalla joka päivä. Tavallisessa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla klo 7.00 – 21.00. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä on henkilökuntaa myös yöllä, ja siellä voidaan hoitaa myös asukkaita, jotka tarvitsevat kahden työntekijän apua.

Tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asukas asuu vuokra-asunnossa.  Maksamansa vuokran lisäksi   asukas ostaa tarvitsemansa hoivan ja tukipalvelut kuntayhtymältä sekä maksaa itse myös lääkkeensä. Laitoshoidossa hoitomaksu määräytyy tulojen perusteella.

Perusturvakuntayhtymä Akseli tarjoaa iäkkäille henkilöille pitkäaikaisen asumisen ja hoidon lisäksi myös ns. tilapäishoitoa. Tilapäishoito mahdollistaa mm. omaishoidettavien vapaapäivät.

Hoitopaikan tarve arvioidaan iäkkään henkilön tilanteen ja toimintakyvyn perusteella. Arvion suorittaa moniammatillinen SAS- (selvitä-arvioi-sijoita) työryhmä, jossa on edustettuna lääketieteen, hoitotyön, kuntoutuksen ja sosiaalityön asiantuntemus.

Kaikissa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä työskennellään siten, että asukkaat kokevat elämänsä mielekkäänä ja kykenevät aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta mahdollisista toimintakyvyn vajeista. Lähes kaikissa yksiköissä on mahdollisuus saattohoitoon.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Asumispalveluiden päällikkö

Johanna Korpela

Puhelin: 044 4357 513

Sähköposti: [email protected]