Jump to main content
Ikäihmiset

Sotaveteraanit ja -invalidit

Sotainvalidien palveluja on mahdollista saada yli 10 % sotainvaliditeetin omaavat sotainvalidit. 1.11.2019 alkaen myös rintamaveteraanien on mahdollista saada palveluja kotona asumisen tukemiseksi.

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluja on mm:

Kotihoito, pyykkipalvelu, ateriapalvelu/kotiin viety ateria, pihatyöt(lumityöt ym.), ateriasetelit, SHL-kuljetus, siivouspalvelu, turvapuhelin, omaishoidontuki, avosairaanhoito, palveluasuminen(vuokraa, sähköä, vesimaksuja Ei korvata), lääkinnällinen avokuntoutus; fysikaalinen hoito, apuvälineet ja pitkäaikainen laitoshoito (laitoshoito vain sotainvalidit)

Palvelujen saannissa käytetään tarveharkintaa. Palvelut ovat sotainvalideille ja rintamaveteraaneille maksuttomia.

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaaliohjaaja Leena-Maija Virtanen, yli 65-v toimeentulotuki

Puhelin: 044 435 7547