Jump to main content
Ikäihmiset

Ympärivuorokautisen hoidon asumispalvelut

Perusturvakuntayhtymä Akselin ympärivuorokautiseen hoitoon hakeudutaan kun omaisen tuki, kotihoidon käynnit ja tukipalvelut eivät riitä turvaamaan ikäihmisen kotona asumista.

Asukkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä SAS-koordinaattoriin jonka jälkeen asiakkaan palvelutarve selvitetään yhdessä muiden hänen hoitoonsa osallistuvien tahojen kanssa. Hoidontarpeen arvioinnissa käytetään yhteisiä kriteerejä ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä.       ( RAI, RAVA, MMSE, GDS- 15 ( IADL, MNA )

Hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon täytetään ja asukkaaksi hakeutuvan  toive kuullaan.

Hoidontarve  käsitellään joka 3.vk kokoontuvassa moni ammatillisessa SAS-työryhmässä. Ympärivuorokautinen hoito järjestetään pääsääntöisesti Perusturvakuntayhtymä Akselin omissa hoitoyksiköissä.

Ympärivuorokautinen hoito