Jump to main content
Ikäihmiset

Ympärivuorokautinen hoito

Perusturvakuntayhtymä Akselin ympärivuorokautiseen hoitoon hakeudutaan kun omaisen tuki, kotihoidon käynnit ja tukipalvelut eivät riitä turvaamaan ikäihmisen kotona asumista.

Asukkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä SAS-koordinaattoriin jonka jälkeen asiakkaan palvelutarve selvitetään yhdessä muiden hänen hoitoonsa osallistuvien tahojen kanssa. Hoidontarpeen arvioinnissa käytetään yhteisiä kriteerejä ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä.       ( RAI, RAVA, MMSE, GDS- 15 ( IADL, MNA )

Hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon täytetään ja asukkaaksi hakeutuvan  toive kuullaan.

Hoidontarve  käsitellään joka 3.vk kokoontuvassa moni ammatillisessa SAS-työryhmässä. Ympärivuorokautinen hoito järjestetään pääsääntöisesti Perusturvakuntayhtymä Akselin omissa hoitoyksiköissä.

Ympärivuorokautinen hoito